Grethe Anita Andersen og Meløy FrP la tirsdag kveld ut et innlegg på sin Facebook-side hvor de begrunner avgjørelsen med å inngå valgteknisk samarbeid med Ap, Venstre og Meløy Frie Folkevalgte.

Sammen med innlegget ble det lagt ut en kort pressemelding hvor det poengteres at et viktig fundament i dette samarbeidet er at partene har en felles forståelse av kommunens økonomiske situasjon og at de nå vil jobbe med å ta ned driftsutgiftene fremfor å utvide eiendomsskatt.

Fikk mer gehør

Eiendomsskatt har vært en av de mest omdiskuterte temaene under årets valgkamp og Frp har hele veien vært tydelig på at partiet ikke ønsker å utvide eiendomsskatten.

- Jeg føler vi fikk mer gehør for det standpunktet i det samarbeidet vi nå har landet enn i diskusjoner med andre partier og da tenker jeg at vi er best tjent med denne løsningen, sier Andersen.

- Vi er ikke i mål, men kommer til å vise at vi kan klare oss uten eiendomsskatt når vi legger frem vårt alternative budsjett, skriver Grethe i kommentarfelt på Facebook.

Går sin gang

Takseringsprosessen som skal fastslå hva alle eiendommer er verdt og som dermed legger grunnlaget for utregning av eiendomsskatten er allerede i gang. Den sier Andersen at skal gå sin gang.

- Det er en prosess som har kommet så pass langt så den skal fullføres.

- Hvor skal dere hente penger for å dekke opp for eiendomsskatten?

- Det vil jeg ikke si noe om før budsjettet er klart. Det jeg kan si er at vi er veldig tydelige på at det i dag brukes mye penger på ting vi mener er unødvendige. Blant annet ser vi på å selge en del eiendommer, for eksempel Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS som er to selskaper kommunen i dag eier, utdyper hun.

Salg?

- Er det aktuelt å selge Meløy Energi, som kommunen i dag eier? - Det er en av tingene vi ser på. Men jeg ønsker å poengtere at FrP mener at en hovedprioritering i et eventuelt salg av Meløy Energi er å ivareta de lokale arbeidsplassene. Hvis det skulle bli et salg vil det være fordi vi vil kunne tjene mer på det i årene som kommer enn kommunen i dag får i utbytte. - Hvor mye vil kommunen kunne tjene på å selge Meløy Energi? - Det ønsker jeg ikke å uttale meg om.

Ivareta velgerne

Andersen mener valgkampen i sin helhet har vært veldig spennende og givende.

- Vi fikk et utrolig bra resultat som vi er kjempefornøyde med. Så har vi i forhandlinger og sonderinger vært uenige med partier på saker og sånn er det i politikken. Det viktigste for meg og partiet mitt har som sagt vært å finne en løsning som ivaretar velgerne våre på best mulig måte.