Dermed er det klart at Frp, Arbeiderpartiet, Venstre og Meløy Frie folkevalgte blir det politiske flertallet med 13 mandater i det nye Meløy kommunestyre. Selv om Frp fikk flere stemmer enn Arbeiderpartiet ser altså Fremskrittspartiet Stormo den som kan styre Meløy-skuta best i de kommende fire år. Det betyr at flertallet har 13 av totalt 23 representanter.

Endret tankegang

Umiddelbart etter valget hadde Andersen og Frp andre foretrukne samarbeidspartnere.

-Vi er et borgerlig parti, og vil samarbeide med Høyre og Senterpartiet, sier Grethe Andersen da til Kulingen.

Nå har altså Frp kommet på andre tanker.

Også Meløy Frie Folkevalgte (MMF) har endret tankegang i tiden etter valget. Stein Erik Hansen, som har vært forhandlingsleder for MFF, sa dette til Kulingen en uke etter valget:

-Jeg innrømmer at vi har mye til felles med Arbeiderpartiet og Høyre i flere saker. Vi er ikke sikre på Fremskrittspartiet, men det mest tenkelige er at vi sier nei til Frp.

Opposisjon

Samtidig forlater altså både Høyre og Sosialistisk venstreparti flertallet de var en del av i forrige periode.

Høyre har tre mandater i det nye kommunestyret, samme som i forrige periode. Senterpartiet har fire, 2 færre enn i forrige periode, mens Sosialistisk venstreparti har doblet sin representasjon fra en til to. Kristelig Folkeparti har fortsatt bare en.