Laila rykket opp: - Håper å rettferdiggjøre kryssene