- Forskjellige aldersgrupper ser forskjellig på ting