De med lavest inntekt får ikke eget fritak for eiendomsskatt