I en pressemelding sendt ut 29. februar melder Meløy kommune at saken som gjelder sammenslåing av Glomfjord og Ørnes ungdomsskole legges ut på høring 29. februar og skal ligge ute i to måneder.

– Det ble i kommunestyret i november bedt om å åpne en sak på dette, og se på mulighetene for å slå skolene sammen. Det sa kommunestyret ja til. Så er det sånn at det er politikken som bestemmer dette, og administrasjonen kan ikke bare legge ned eller slå sammen. Det må vedtas. Og da følger det med at saken legges ut på høring så alle parter får anledning til å komme med innspill, forklarer Mork.

Kommunalsjef for oppvekst, Mona Mork. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Malin Bakken Ulsnæs

– Hvor lydhøre er kommunen for de innspillene som kommer inn? Det er vel rett å anta at det vil komme en del motstand?

– Alt som kommer inn blir samlet i et dokument, så legges det til saken og vil bli presentert for kommunestyret i juni. Da må alt være med, sånn at kommunestyret får det hele bildet av saken før de skal ta en avgjørelse.

Saken om skolesammenslåing skal opp i kommunestyret 13. juni.