Flyttet til Norge for bedre muligheter: Nå er Emeric tilbake i yrket sitt