MELØY: Nå kan du gi innspill til budsjett, økonomiplan og nye betalingssatser.

Fram til onsdag 6. desember ligger formannskapets innstilling til Meløy kommunes budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2019 - 2021 ute til offentlig ettersyn, skriver Meløy kommune på sine nettsider. Det vil si at du har mulighet til å komme med innspill til budsjettet og økonomiplanen i denne perioden.

Du kan i samme periode, fram til 6. desember, også gi innspill til betalingsregulativet til Meløy kommune.

Send innspill

Har du innspill, ber vi deg sende det på e-post til postmottak@meloy.kommune.no

Frist

Fristen for innspill er onsdag 6. desember. Budsjettet, økonomiplanen og betalingsregulativet vil bli behandlet av kommunestyret dagen etter.