12. desember ble 25-årsjubiléet for innvielsen av ‘Varde’ i Bjærangfjord markert ved Meløy Bibliotek. Hanne Barvik og Grete H. Stenersen fra kulturenheten presenterte blant annet utstilling med faktastoff om Meløys bidrag i Skulpturlandskap Nordland, bilder av kunstner Per Kirkeby’s andre verker, og avisutklipp.

Ved skolene på Halsa og Engavågen har 5.-7. klassingene hatt eget undervisningsopplegg om skulpturen og kunstneren, og har bygget flotte varianter av ‘Varde’ med legoklosser. Under markeringen på biblioteket var det også legoverksted for de frammøtte barna.

nyehtsbilde-01