Meløy kommune melder følgende på sin hjemmeside:

Enga skole:

Etter langt tids planlegging er Meløy kommune nå i gang med å sikre et trafikksikkert og bilfritt uteområde ved Enga skole. Nå startes arbeidet med å lage ny parkeringsplass for skolens ansatte og besøkende. De legges ved idrettsanlegget til SMIL, og skal ha oppstillingsplass for 30 personbiler. Parkeringsplassen er i gangavstand fra skolen.

Det er John Kildal & Sønner som skal utføre arbeidet på vegne av Meløy kommune. Parkeringsplassen vi stå ferdig og klar til bruk 1. mars 2018.

Spildra skole: Onsdag 13.desember startet montasjen av betongelementer og stålkonstruksjoner ved nye Spildra skole, og det nye bygget begynner endelig å ta form. Montasjearbeidet vil pågå i om lag åtte uker framover. Som følge av det, vil det bli økt tungtrafikk langs Spilderdalsveien i denne perioden.