I dagens kommunestyremøte i Meløy ønsket Grete Andersen (FrP) å fortelle om svikt i kommunens behandlingsrutiner på varsling av avvik, og viste til et eksempel fra sin egen arbeidshverdag i kommunen.

- Jeg varslet et alvorlig avvik i oktober, som dukket opp som sak igjen etter tre måneder, uten at den var lukket, sa hun og holdt opp papirene for å illustrere saksmengden.

- Etter dette har jeg også varlet avvik på avvikshåndteringen, fortalte hun.

Svaret fra ordføreren var nok ikke det hun var ute etter.

- Først og fremst vil jeg be om at du forbereder rådmannen når du legger fram slike konkrete saker, slik at hun kan få tid til å sette seg inn i den spesifikke saken og eventuelt gi et svar. Den saken du snakker om nå, er unntatt offentlighet av hensyn til enkeltpersoner. Du har all rett til å ta opp saken i kommunestyret, men de papirene du vifter med der, har ingen ting i en åpen kommunestyresal å gjøre. Offentlighetsloven er meget tydelig på dette området, sa han strengt, og avviste ønsket om replikk fra Grete Andersen.