Undersøkelser rundt svømmedyktighet er meget foruroligende. Kun 1/3 av nordmenn anses å være svømmedyktig.

- På landsbasis ser man en økende trend hvor flere omkommer i drukningsulykker, så for oss som kommune er det viktig at både de yngste i grunnskolen får god svømmeopplæring, men også at de som kommer flyttende til kommunen får tilbud om det, innleder Ken-Henry.

- Vi vet også at flyktningene som har kommet fra Syria og Eritrea har dårlige svømmekunnskaper fra før, så der har vi vært på banen for å kunne gi de et godt, tilrettelagt tilbud, legger Kjell-Gunnar Isachsen til.

Viktig med nok kapasitet

I 2022 skrev Kulingen: Norske barn på bunn når det gjelder svømming –⁠ I Meløy er 2 av 3 bassenger stengte.

- Det stemmer at bassenget på Enga var ute av drift en periode. Og på den tiden så vi at det ble for lite kapasitet med kun ett basseng i kommunen. Dermed er vi veldig fornøyde med at vi fikk utbedret og satt i stand Enga basseng fra og med i fjor høst, forteller Kjell-Gunnar.

Men skjønner vi Ken-Henry og Kjell-Gunnar riktig ligger det ikke i kortene at bassenget på Bolga blir satt i stand.

- Vi ønsker selvfølgelig å ha et godt tilbud, også for de elevene som bor ute på øyene. Men det er vanskelig å få igjennom at man skal bruke millioner på et basseng som skal brukes av bare noen få elever, medgir Ken-Henry.

Skipsfører Nils Strømsvik (t.h.) og maskinpasser Kim Andre Kupen (nest t.h.) inviterte til omvisning og dialog den 25. juli - verdensdagen for å forebygge drukning.

Også elever på øyene trenger opplæringNils Strømsvik er skipsfører på ambulansebåten og hadde et godt forslag til hvordan skoleelever på for eksempel Bolga kan få et godt tilbud når det kommer til svømmeopplæring.

- Redningsselskapet har et kurs som heter «Trygg i vann». De har etablert mobile baser med utstyr rundt om i distriktene, der dyktige instruktører reiser rundt og kjører svømmekurs, førstehjelp og selvbergings-kurs. For de som er bosatt langt unna de eksisterende tilbudene, kunne dette kanskje vært en løsning, sier han.

Et viktig tilbud

I Meløy har vi kun en redningsbåt, nemlig ambulansebåten. Den bistår når folk på øyene blir syke og det trengs transport til fastlandet, men de kalles også ut når det oppstår situasjoner på havet. Denne måneden er det Nils Strømsvik og Kim Andre Kupen som er på vakt.

- Vi vil oppfordre folk til å bruk sunn fornuft når de er på havet. Kjør etter forholdene, bruk redningsvest og vær edru. En ulykke skjer fort, så lær deg å svømme og gjør deg selv vant til å være i kaldt vann. Det er forskjellen på liv og død når ulykken først er ute, fastslår Nils.