Feilen er nå lokalisert og det jobbes med å utbedre denne.

Feilen medfører at det ikke er mulig å ringe ut eller å motta samtaler via mobilnett.

Enkelte kan også oppleve problemer med å nå nødnumrene 110, 112 og 113.

- Skulle det oppstå en nødssituasjon hvor du har behov for å kontakte nødetatene, kan du møte fysisk ved gamle Halsa legekontor. Der er det opprettet en midlertidig vaktsentral som har kontakt mot de ulike nødetatene, skriver kommunen på sine nettsider.

Beredskapsgruppen i Meløy kommune følger saken, og vil komme med oppdatert informasjon straks det er noe nytt.