Dette gjelder følgende tjenester:

Helsesykepleiere

Jordmødre

Sekretær

Kommunepsykolog (fra januar)

Familieveileder (når tilsatt)

Her finner du frem:

Inngangen til helsestasjonen er den samme som for PP-tjenestens nye lokaler. Besøkende benytter hoveddøren til venstre på gamle Ørnes sykehjems inngangsparti (tidligere inngang til A3).

Inngangspartiet vil bli skiltet i løpet av kort tid.

Overgang til bruk av kun mobiltelefoner

I forbindelse med flyttingen går helsestasjonen over til å bruke kun mobiltelefoner i tjenesten. Det betyr at du ikke lengre vil kunne nå helsestasjontjenesten via de gamle fasttelefonnumrene.

Ønsker du kontakt med helsestasjontjenesten må du nå ringe sentralbordet ved Meløy rådhus på telefon 75 71 00 00. så vil de sette deg i kontakt med den du ønsker å snakke med.

Parkering

Besøkende til helsestasjonen må benytte parkeringsplassen utenfor Ørnes butikksenter og ved biblioteket.

Det vil ikke være mulig å parkere utenfor hovedinngangen til gamle Ørnes sykehjem, da lokalene fortsatt benyttes til koronavaksinering på annonserte dager. Det er derfor behov for nødvendig adgang ved akuttberedskap.