Ordføreren svarer: - Vi jobber med hvordan et tilbud til gruppen kan ivaretas