Meløy SV

Fiskeridirektoratets ferske tall over rømt oppdrettstorsk, samt situasjonen med fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy,  forteller med all tydelighet at torskeoppdrett er ute av kontroll.  «Føre-var prinsippet» må trå i kraft og bremsen settes på.

Inntil dokumenterbar kunnskap viser at torskeoppdrett ikke utgjør noen fare for vill torsk, krever Meløy SV at tildeling av nye konsesjoner settes på pause.

Ivaretakelse av lokal natur og artsmangfold, som er vårt ansvar, vil blant annet være en viktig valgkamp-sak for Meløy SV.

Ressursene i havet kan vare evig dersom fjord og havområder forvaltes klokt og med riktig kunnskap.

Meløy SV

NB! Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.