Arild kjerpeseth

Debatten om bompenger har preget årets kommune- og fylkestingsvalg, og FRP har markert seg sterkt i denne saken, og påpekt at bompengenivået er for høyt. Nå ønsker jeg å utfordre FRP angående en like viktig «bomstasjon»

FERGEBOMMEN

Vi som bor langs vår langstrakte kyst og er avhengig av ferge for å komme på jobb, og for at næringslivet og samfunnene skal fungere, har også en bom. Denne bommen heter ferga, og er for oss en del av veien. Nordland har en betydelig fergetrafikk med 28 samband, og på landbasis er det over 200 fergesamband. I Nordland er det mange som må pendle med bil for å komme seg på jobb hver dag, og her har økningen på billettpriser steget kraftig i de senere år med Solbergregjeringen:

* Endringene i kriteriene i inntektssystemet for fylkeskommunene som kompenserte for spredt bosetning ble fjernet, slik at Nordland fylkeskommune årlig taper 284 millioner. Dette fører til at rutetilbudene er kraftig redusert, og at prisen har økt kraftig.

* Momsen på kollektivreiser herunder fergebilletter har økt to ganger fra 2013 til 2018 fra 8% til 12%.

* Bunnfradraget i pendlerfradraget har økt fra 13.950 kr. i 2013 til 22.350 kr. i 2019. Dette utgjør en økt kostnad på rundt 2000 kr. i året.

* I regjeringserklæringen fra Granavolden er det foreslått fradrag på bompasseringer, ikke fergebommer.

* For en vanlig arbeidsreise med bil på ferge med rabatt i Nordland koster det rundt 170-200 kr. daglig å pendle. Dette utgjør en årlig reisekostnad på over 40.000-45.000 kr. Dette er også en del av hverdagen for befolkningen langs kysten i dag, noe som oppleves som blodig urettferdig når det gjelder forskjellen på kostnaden for arbeidsreiser mellom by og distrikt.

I vårt naboland Sverige regnes en reise med ferge som en del av veien, og er gratis.

Hva vil finansminister og leder av FRP gjøre for at ulikheten mellom bilpasseringer ved bommer og fergebommer blir mindre?

Med vennlig hilsen

Arild Kjerpeseth

8157 Meløy