Jim Helge Andersen

Denne første delen av leserbrevet tror jeg samtlige parti i Meløy ville kunne skrive under på. Men for å komme dit vil nok skille-linjene mellom forskjellige parti komme tydeligere fram.

Vi vil bla. jobbe for:

·       Total renovering av Vallsjøen omsorgssenter.

·       Omsorgsboliger med felles areal i alle kretser hvor behovet er tilstede.

·       Hjemmebesøk til eldre for å hjelpe til med tilrettelegging for at de kan få bo så lenge som mulig i sitt eget hjem.

·       Forebyggende tiltak for ungdom innen rus og psykiatri.

·       Tannhelsetilbud i hele kommunen. (Fylkesoppgave)

·       Hjemmesykepleie og natt tjeneste.

Og til slutt så ønsker vi ikke å legge ned legekontoret i Glomfjord. Dette programforslaget har vi fått mye oppmerksomhet om i valgkampen så langt. Nedleggelsesvedtaket har skapt stor frustrasjon og motstand blant befolkning, grendelag og Glomfjord industripark. Dette har vi stor forståelse for, og sett i lys av en noe svak utredning fra kommunen, behov og befolkningsgrunnlag så finner vi det helt rimelig å beholde legetilbudet.

Vi mener at så lenge legekontoret ikke fysisk er nedlagt så er det fullt mulig å reversere vedtaket om nedleggelse og vi håper at flere parti vil støtte oss i denne saken.

Godt valg.

Jim Helge Andersen

Ordførerkandidat

Meløy Sp.