Pressemelding fra Meløy kommune

I de ni øvrige Salten kommunene er man bekymret for mulig spredning fra Bodø. Flere kommuner opplever også økende smittetall.

Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra Statsforvalteren i Nordland, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen innført regionale tiltak tilsvarende tiltaksnivå C i hele Salten gjeldende fra midnatt, natt til lørdag 13. mars. Tiltakene varer til og med fredag 19. mars.

Tiltak gjeldene for Salten (med unntak av Bodø):

Følgende tiltak er gjeldene for Salten (med unntak av Bodø) fra midnatt, natt til lørdag 13. mars: Se Covid-19 forskriftens kapittel 5C

Vi ber innbyggerne merke seg at det blant annet blir påbud om hjemmekontor for alle som kan, og at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Tiltak gjeldende for Bodø:

Regjeringen har samtidig besluttet å innføre tiltaksnivå A i Bodø i samme periode. Følgende tiltak er gjeldende i Bodø fra midnatt, natt til lørdag 13. mars: Se Covid-19 forskriftens kapittel 5A

Fremdeles rolig i Meløy

I Meløy er situasjonen fremdeles rolig uten noen nye smittetilfeller. Likevel er det viktig at innbyggerne gjør seg kjent med gjeldende regler og anbefalinger. -Bare i fellesskap kan vi klare å slå ned dette utbruddet, sier ordfører Sigurd Stormo.

Meløy kommune råder til følgende:

Gjør deg kjent med gjeldende regler og anbefalinger i Covid-19 forskriftens kapittel 5C

Begrens reisevirksomheten, og unngå reiser til områder med høyt smittetrykk. Dette gjelder også for reiser internt i Salten.

Reisende som kommer reisende fra Bodø og andre områder med høyt smittetrykk til Meløy skal følge smittevernreglene som gjelder i sin hjemkommune, også når de oppholder seg i Meløy.

Bruk munnbind i situasjoner der du ikke klarer å holde minst 1 meters avstand; på butikker, på offentlig transport og lignende.

Skal du reise til fritidsbolig ber vi deg handle hjemme før du drar. Unngå offentlig transport så langt det lar seg gjøre, og unngå nærkontakt med lokalbefolkningen.

I tillegg til å følge gjeldende regler og anbefalinger er det viktig at alle har lav terskel for å teste seg, sier ordfører Sigurd Stormo. -Ta kontakt med ditt nærmeste legekontor dersom du kjenner på symptomer, eller av annen grunn mistenker at du kan være smittet.

Publisert: 12.03.2021