Bjørnar Skjæran

– I høst har flere kvinner i fiskerinæringen stått frem og fortalt om sine erfaringer med seksuell trakassering og negative holdninger. Dette er alvorlige forhold som fiskerinæringen ikke kan være bekjent av og som det må jobbes systematisk og målrettet med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Jeg vil høre hvordan aktørene arbeider for å hindre kritikkverdig adferd, hvordan saker som varsles blir håndtert og hvordan de vil følge opp dette arbeidet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Møtet vil finne sted i Nærings- og fiskeridepartementet i Kongens gate 8 i Oslo onsdag 27. oktober fra 14.00 – 15.30.

Likestillings- og diskrimineringsombudet deltar og vil informere om regelverket og hvordan det kan jobbes systematisk med å forebygge og håndtere kritikkverdig adferd.

Leif (71) fra Reipå vant saken: – Jeg er veldig lettet over at det nå kan settes strek