Formannskapet ga sist uke Svartisen Eiendom AS en garanti for et lån på 3,3 millioner kroner for lån tatt opp i KLP Banken.

Svartisen Eiendom AS skal benytte lånet til å innfri eksisterende lån i Helgeland sparebank. Garantien stilles ved selvskyldnerkausjon og garantitiden så lenge Meløy kommune er eier av Svartisen Eiendom AS, men i maksimum 25 år. Både Svartisen Eiendom AS og Svartisen A/S er 100% kommunalt eid. Svartisen Eiendom AS eier i dag to hytter (bildet) samt serveringsstedet Brestua.