Rapport som viser tilstanden i skolene i Gildeskål ble presentert for kommunestyret sist torsdag.

Tilstandsrapporten omtaler et begrenset område av læringsresultater -  frafall og læringsmiljø.

I Gildeskål er det mange små skoler med få elever som måles på de enkelte trinnene.

I januar 2017 ble det offentliggjort en rapport utarbeidet av SSB som tar for seg andre indikatorer enn bare nasjonale prøver og eksamener. Den nye indikatoren – kalt skolebidragsindikatoren – justerer resultatene fra disse resultatene opp mot foreldrenes innvandrerbakgrunn, utdannings - og inntektsnivå.

I tilstandsrapporten for 2014 -2015 var det et mål om at kommunen skulle arbeide for å oppnå grunnskolepoeng over 40. I 2013 -2014 hadde Gildeskål kommune 37,6 grunnskolepoeng, mens tallene for 2015 -2016 viser 41,2 poeng. Nasjonalt nivå var da 41,1 poeng.

- Selv om vi opplever positive resultater på noen områder, pågår det en kontinuerlig prosess i samarbeid med skoleeier og skoleledere der kvalitet i arbeidet mot elevene har stort fokus. Vi har bedt om støtte fra Veilederkorpset som også skal bistå oss i dette utviklingsarbeidet, heter det til slutt.