For to år siden ble Kim Andersen overtalt til å bli med på Humanistisk Ungdoms sommerleir. Nå har han fått plass i foreningens sentralstyre!

Opptatt av et humanistisk tankesett har han vært lenge, men det var først da Didrik Votvik Solhaug (19) dro Kim Andre med på Humanistisk Ungdoms Sommerleir, engasjementet skjøt fart. Nå er begge ungguttene fra Meløy med i sentralstyret i organisasjonen som teller om lag 800 medlemmer. Og Kim Andre, ja han har som mål å etablere flere lokallag i nord.

- Jo flere vi blir, dess sterkere står vi når vi skal jobbe fram politiske saker.

Kim brenner for er å skape en likeverdig og nøytral skole, der alle livssyn får like mye plass.

- Vi mener at dagens KRLE fremdeles er et forkynnende fag som setter kristendommen foran andre livssyn.

Årets sommerleir på Gulsrud ved Tyrifjorden blir en høydare, tror Kim Andre og gleder seg til å tilbringe fire dager sammen med likesinnet ungdom.

- Leiren blir en kombinasjon av sosialt og faglig, og garantert et viktig påfyll for jobben vi skal gjøre videre! sier han til Framtia.