I dag er det møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). En av sakene som skal diskuteres er det økende sykefraværet på kommunal sektor.

Under forrige ukes kommunestyre orienterte rådmann Hege Sørlie om et sykefravær på stigende kurs. I snitt lå kommunens sykefravær på 6,62 prosent i 2015, mens det for 2016 var økt til 9,48 prosent. Tall for januar i år viser et sykefravær på hele 12,85 prosent. Flere representanter uttrykte bekymring for denne økningen. En av dem var Per Frøskeland (H) som mente at ei egen helse, miljø og sikkerhetsavdeling under rådmannen kan gi stort utbytte på sikt.

Også Sigurd Stormo (Ap) innrømmet at Meløy ikke helt «har grepet» når det gjelder å holde fraværet nede. Han mente kommunen i større grad må gjøre bruk av kompetansen som allerede fins, og ga eksempel i Reipå barnehage som over år har arbeidet målrettet med å få ned sykefraværet.

I sitt saksframlegg til AMU foreslår rådmannen å opprette ei ny stilling dedikert til Inkluderende Arbeidsliv (IA)/HMS-arbeid. Dette ved omfordeling av ressurser. HMS-arbeidet ønskes også styrket gjennom å opprette lokale IA/HMS-grupper. I tillegg vil rådmannen iverksette delprosjekt der ansatte kan frikjøpes for en viss tid.