Enstemmig vedtatt - kommunen stiller garanti for en leilighet