- Smittesporing er igangsatt og personene det gjelder sitter nå i isolasjon, sier kommunedirektør Adelheid. B. Kristiansen.