Fangst av rømt torsk i Meløy føyer seg inn i nytt mønster - Nå rømmer det ikke mest laks, men torsk