Anfinn Myrvang

Sist lørdag inviterte Søndre Meløy Sanitetsforening bygda til fest og informasjon på Engavågen. Gjennom mange ti-år har bygda nytt godt av foreningens arbeid for folkehelsa.

Dagens leder i Sanitetsforeningen i Sørbygda, Gølin Aglen.

- Vi samler inn penger både til nasjonale og lokale prosjekt, forteller Gølin Aglen, som er foreningens leder i dag.

Viktige bidrag

- Årlig samler vi inn rundt 20 000 til kreftsaken, og vi selger maiblomsten og fastelavnsris. Dette går til den nasjonale foreningen. Lokalt eier og drifter vi legesenteret på Vall, vi har blant annet støttet trimparken på Nordtun HelseRehab, gitt penger til hjertestartere, til utstyr på Vall Omsorgssenter og støtter opp om helseopplysning – primært for kvinner og barn. I tillegg kan andre lokale foreninger og lag søke oss om støtte til helsefremmende prosjekt, forteller hun.

Disse driftige damene utgjør styret i Søndre Meløy Sanitetsforening: Fra v.: Wenche Nilsen (Grønøy), Berit Bye Mikkelborg (Engavågen), Aud Nilsen (Grønøy), Gølin Aglen (Vall), Anne Mari Meløysund (Grønøy), Elin Olsen (Engavågen) og Gerd Nygård (Engavågen).

Foreningens forrige leder gjennom mer enn 40 år, Berit Bye Mikkelborg, mener at uten Sanitesforeningen hadde det neppe vært legesenter på Vall.  Helsehuset er gjeldfritt, svært godt ivaretatt og oppgradert etter hvert som nye krav er kommet.  Både Berits og den lokale sanitetsforeningens innsats i legesaken er det all grunn til å legge merke til – og være takknemlig for.

Inviterer flere inn

Den lokale foreningen har i dag 20 medlemmer. Det eldste medlemmet er 93 år.

- Vi trenger flere medlemmer, både som aktivt vil være med i arbeidet og som ønsker å støtte arbeidet på annen måte.  En gang i måneden samles vi, en trivelig gjeng, som har mange prosjekt på blokka. I høst skal vi ha temamøter, om blant annet psykisk helse, samt at vi skal støtte et helseprosjekt på Enga skole. Så den som har lyst, må bare hive seg med, sier Gølin Aglen.

Fest = kaker i fleng. Anne Marie Meløysund disket opp for sanitetsvennene.

Det finnes flere sanitetsforeninger i Meløy. Vi tar det kanskje som en selvfølge at de er der, for oss. Vår oppfordring må bli: støtt dem i det viktige arbeidet for bedre liv og helse for innbyggerne i Meløy kommune.

I HUNDGAMMELDAGAN: Åshild Ursin gav forsamlingen smakebiter på helsestell og operasjoner i gamle dager. Konklusjon: Godt at vi har fått et moderne helsestell.