I siste kommunestyremøte ble det besluttet at kommunen stiller garanti for inntil 10 millioner kroner til boligbygging i regi av Gildebo boligstiftelse. Kommunen stilte tilsvarende garanti i 2014, men den gang ble prosjektet lagt på is. Nå har aktiviteten tatt seg opp igjen, og kommunestyret har gitt nytt klarsignal til prosjektet. Saken oversendes rutinemessig Fylkesmannen som skal forestå endelig godkjenning av vedtaket.