Da biskop Anne-Helen F. Jusnes besøkte Gildeskål fredag, var noe av innholdet å delta i tidebønn i Gildeskål gamle kirke.

Slik liturgisk bønn ble gjennomført flere ganger daglig i kirkebygget i katolsk tid. Kirkeverge Hilde Furuseth Johansen opplyser at det passet bra å holde en slik kort gudstjeneste, for også å markere at en ny del av middelalderkirka er restaurert.

Hun forteller at biskopen ikke var på visitas, som er et rettslig ordnet besøk.

- Fordi Ann Helen ikke har vært på besøk i Gildeskål etter at hun ble biskop, hadde hun lyst til å komme for å se og høre hvordan menigheten jobber. Hun fikk treffe alle medarbeiderne under stabsmøtet.

Før tidebønnen hadde biskopen møte med ordfører og rådmann på prestegården.

Hun ble informert om kommunens næringsliv og tjenestetilbudet til innbyggerne, men også om vilje til fortsatt satsing på kirkelig sektor.

Kommunen har tatt ansvar ved å bevilge penger i flere omganger til restaurering av Hovedkirka og Gammelkirka, forteller Hilde.

- Under møtet kom det fram at kommunen kan tenke seg til å bidra til å utvikle Gildeskål kirkested i forhold til turisme og næringsliv.