Forbereder seg på ekstremværet: - Vi tar det på høyeste alvor