Oppvekst sliter med å rekruttere barnehagelærere og kvalifiserte lærere til Meløy.

Nasjonale karakterkrav til lærerstudentene har ført til at færre studenter tar lærerutdanning på landsbasis, og dette påvirker hele landet. I dag har kommunen ni ansatte som tar barnehagelærerutdanning, og mottar 50.000 kroner per. student i tilskuddsordning fra Utdanningsdirektoratet. Dette tilskuddet dekker vikarutgifter samt deler av reise og opphold når studentene er på studiesamlinger. Andelen styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning i Meløy  har gått ned fra 69,8 prosent i 2015 til 55,8 prosent i 2017.  Andelen er betydelig dårligere enn kommunegruppe 12  og nordlandskommunene samlet.

Andelen lærere i grunnskolen med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning var i 2017 på 78,7 prosent, også her lavere enn kommunegruppe 12 og nordlandskommunene samlet. Forrige skoleår tok åtte lærere videreutdanning, mens tolv lærere har tatt videreutdanning inneværende skoleår. I budsjett 2017 ble det satt av kr 500 000,- til kompetanseheving og videreutdanning i barnevernstjenesten. Det satses også på lærlinger innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget.