Rådmannen i Meløy minnet i siste kommunestyremøte i april at kommunen må finne sparetiltak for ytterligere 12,5 millioner kroner i året, på toppen av det tidligere kravet om å redusere driften med 30 millioner kroner innen 2020. Dette høres da ikke dramatisk ut i forhold til et årlig kommunebudsjett på vel 600 millioner kroner?

En frivillig arbeidsgruppe har i 2017 oppsummert et antall aktuelle tiltak og prioriteringer hvordan en kan få kontroll på kommuneøkonomien – og dette uten innføring av eiendomsskatt. Dette også i forhold til at heldige Meløy har langt flere inntekter enn sammenlignbare kommuner.

Når det gjelder øking av innbyggertallet så vil dette også ha en helt annen, og positiv innvirkning på kommunens og næringslivets økonomi, enn å opprettholde de siste årenes utvikling hvor vi hvert år blir færre innbyggere i kommunen vår.

For å få Meløy-skuta på rett kjøl ønsker vi oss nå følgende modell for den videre utvikling:

-Rådmannen som nå synes å være på sporet, pålegges av Meløy kommunestyre å forsterke sitt arbeide med å få orden på økonomien i Meløy – uten innføring av mer eiendomsskatt.

- Meløy kommunestyre gir ordføreren som prioritert fullmakt til å organisere, lede og følge opp Meløy kommune sitt tilflytterprosjekt, sammen med Meløy Formannskap, Meløy kommunestyre og Meløy Utvikling. Herunder også påse at grendelagene i Meløy, næringslivet og befolkningen for øvrig stimuleres til konkret samarbeide for at vi skal å lykkes med denne viktige oppgaven.

Da kommer vi til å se lyset igjen i Meløy - løpet av noen få måneder?

Olav Gåsvær m/flere