Ti nye arbeidsplasser kan bli en realitet dersom det etableres biogass-anlegg i Meløy.

- Vi ser muligheten for at fiskeslam fra oppdrettsanlegg kan bli råstoff for produksjon av biogass og organisk gjødsel, sier prosjekt Finn Nordmo . Han mener Meløy kan blir et laboratorium for prosessering av organisk avfall til nye produkter, og har gjennom Meløy Utvikling etablert et samarbeid med Lund Hovedgård AS. De har utviklet en bærekraftig metode for organisk avfallshåndtering, og ser nå etter lokaliseringsmuligheter for sitt konsept i Nordland.

Gjødsel og gass

Lund Hovedgård kjøpte i år Green Gas, som har tjue års erfaring og teknologien som skal til for å omgjøre våtorganisk avfall til biogass, tørr gjødsel og rent vann. Nå kan fiskeslam fra oppdrettsanleggene i Meløy foredles til organiske tørrgjødsel, som kan selges fra distributørnettverk og til gartnerier og blomsterbutikker. I tillegg kan det organiske avfallet gjøres om til biogass og tas inn som ressurs i industrien. For eksempel kan metan brukes for å tørke gjødsel-pelleten som i dag tørkes i tromler ved hjelp av lettolje. Et fosforholdig råstoff for mineralgjødsel kan også utvikles.

- Dette kan bli som ei utømmelig sparebøsse, sier Nordmo optimistisk og håper det på sikt kan bygges et produksjonsanlegg basert på Lund Hovedgårds bioretur-konsept i Meløy.

Et slikt anlegg kan gi inntil ti arbeidsplasser, og også brukes til visning, forskning og utvikling.

Forstudie

Nå arbeides det for å finne 550.000 kroner til et forstudie som skal gi svar på en rekke spørsmål knyttet til ei eventuell etablering Meløy. Å bygge et biogass-anlegg er ikke plasskrevende, og kan kobles til et bioretur-anlegg som egen modul. Flere brikker må likevel falle på plass med hensyn til leverandør av råstoff, lønnsomhet og finansiering og markedspotensial. At Meløy kan være en passende lokalitet for ei slik satsning, er åpenbar.

- Ikke bare har vi alle smoltanleggene i regionen. Vi har Yara og Marine Harvest og et mottakerapparat i form av Meløy Utvikling og Glomfjord Industripark. I tillegg har vi et levende miljø knyttet til forsknings og utviklingsarbeid, blant annet gjennom Nord Universitetet, Norsk institutt for bioøkonomi, GIFAS og Salten havbrukspark, avslutter Nordmo.

Gjødsel og gass: Finn Nordmo er prosjektleder for samarbeidsprosjektet med Lund Hovedgård. Foto: Edmund Ulsnæs.

Gjødsel og gass: Finn Nordmo er prosjektleder for samarbeidsprosjektet med Lund Hovedgård. Foto: Edmund Ulsnæs.