Tidligere i år skrev Framtia om den planlagte oppgraderingen av Ureddplassen. Nå er anbudsforhandlingene i gang.

Med ny parkering, nytt toalett og en spektakulær utsiktsterrasse tett på storhavet, skal Ureddplassen på grensen mellom Gildeskål og Meløy bli en ny, flott turistveiopplevelse. Nylig gikk anbudsfristen for prosjektet ut, og Nasjonale Turistveger går snart i gang med forhandlinger med tilbyderne.

- Det er en lukket anbudsrunde, og jeg har ikke så mye å meddele så langt, sier plan - og prosessleder Lars Grimsby.

Det er flere tilbydere til total-entreprisen, som ved planoppstart hadde ei ramme på mellom 10 og 15 millioner kroner.

- Dette er et stort prosjekt og vi har tro på at det kan bli veldig bra, sier Grimsby og opplyser at Nasjonale turistveger nå vil kjøre ei ny linje med helårsåpne anlegg. Det betyr at turister og forbipasserende kan bruke toalettene og kaste avfallet årets rundt, og ikke bare i sommersesongen, som tidligere.

Mye brukt: Ureddplassen er mye brukt av turister og fastboende. Nå skal det bygges et raust betong-amfi ned til strandsonen med vekselvise trappe – og sittetrinn. I november 2017 ventes anlegget å stå ferdig.