Bakgrunnen var at selskapet ved en feil tilbød billige fastprisavtale på strøm med nordnorske priser til kunder i sør.

Dermed opplevde selskapet en voldsom økning i nytegninger på fastprisavtaler. Som følge av høye strømpriser i sør har kundene tjent godt på sin avtale, samtidig som Meløy Energi måtte kjøpe dyr strøm i sør til sine nye kunder.

Saken var oppe i kommunestyret i en interpellasjon fra kommunepolitiker Tommy Tangstad (Sp) 11. mai. Da uttalte Tangstad at kommunen mest sannsynlig har tapt mellom 50 og 70 millioner kroner på denne saken.

Tangstad etterspurte hvor mye kommunen hadde tapt, men ordfører kunne ikke gi et eksakt tall på det enda.

– De økonomiske konsekvensene kommer når styret godkjenner regnskapet, og da får også kommunestyret det, sa ordfører Sigurd Stormo (Ap).

Ut på anbud Stormo opplyste også at det arbeides med en rapport i saken.

– Den prosessen med eksterne aktører startet i mars. Vi har ikke egen kompetanse på å gjøre en slik evaluering selv. Vi har hatt en dialog med ett selskap, men de kunne ikke bistå. Deretter hadde vi en ny runde med én stor aktør og har fått skissert et mulig opplegg for å gjennomføre en slik evaluering, sa ordføreren.

Opplegget skal være trinnvis og gjennomføres som en for-analyse der de gjennomfører intervjuer med et mindre antall aktører – blant annet ansatte i Meløy Energi, og deretter vil det bli utarbeidet en rapport basert på funnene.

– Så vurderer vi hvordan kommunen skal behandle rapporten politisk – som vil være naturlig. Så vil vi vurdere om vi ønsker å gå videre med grundigere undersøkelser – både på bakgrunn av funnene og kostnadene, kunne ordføreren fortelle i møtet.

- Jeg er litt skuffet, sa Tangstad

En utfordring for kommunen er at kostnadene ved denne utredningen blir såpass høy at den overstiger terskelverdien. Det gjør at oppdraget må lyses ut.

– Så vi må ha det ut på anbud. Vi lyser nå ut et anbud og inviterer tre mulige leverandører. Det er et forenklet anbud.

Stormo sa at fokuset så langt hadde vært på å prioritere og berge selskapet og svarte Tangstad.

- Jeg tenker at vi nå skal gå ut og ta en slik vurdering - det er helt riktig. Men det er ikke det som har vært det viktigste fra dag én. Jeg vet jo hva du mener, at noen må gå. Det får vi se. Hvis det er styret eller styreleder som skal gå, så er det kommunestyrets avgjørelse – som eier. Hvis det er noen i selskapet som skal gå, så er det styrets avgjørelse, svarte ordfører Stormo.

Målet er at det selskapet som vinner anbudsrunden, er i gang før sommeren.

Tommy Tangstad var ikke fornøyd med svaret fra ordfører.

- Jeg er litt skuffet. Vi har tapt mellom 50 og 70 millioner og sitter halvannet år etterpå og har ikke konkludert i saken. Det synes jeg er uheldig. Og det viser vel egentlig at Meløy kommune ikke har kompetansen som trengs til å sitte med det eierskapet i Meløy Energi, sa Tangstad.