Flere av kommunens kunder får beskjed i nettbanken om at betalingen er avvist, og at kontonummeret er feil.

Problemet skal skyldes en oppgradering av Gildeskål sparebanks systemer. Kommunen skriver at jobber med å løse problemet, og at kontonummeret kundene bruker skal være riktig.

De som er berørt av feilen trenger ikke å foreta seg noe.