Reduserer barnehageprisene med halvparten fra høsten