Får 250.000 til utstyr som skal brukes i lokale turneringer