Jeg har hatt et godt liv, sier 102-åringen Alvhilde