Årets TV-aksjonsdag nærmer seg. Søndag 24. oktober er det innsamlingsdag, og TV-sending i mange timer.

I år som i fjor er det digital innsamling som gjelder i Meløy og Rødøy. Det er opprettet mange digitale bøsser på Spleis allerede. I Gildeskål blir det dør-til-dør, opplyser ordfører Bjørn Magne Pedersen. Noen grender har opprettet digitale bøsser også.

Rødøy leder

I Rødøy kommune som tradisjonelt har hatt gode resultater i innsamlede penger per innbygger, er det til nå kommet inn 28585 kroner totalt, det tilsvarer 23.70 per innbygger, de ligger på 17. plass av alle kommuner i landet og på tredjeplass i Nordland fylke. Tall for Gildeskål er 12047 kroner totalt, 132. plass i landet og 6,27 kroner per innbygger. For Meløy viser statistikken så langt 37159 kroner totalt innsamlet, 140. plass i landet og 5,95 kroner per innbygger. Det er altså Rødøy som ligger best an av våre tre kommuner. På topp i Nordland ligger Herøy kommune med 36,36 kroner per innbygger.

Bøsser på Spleis

I Gildeskål er det per i dag kun en bøsse. Den er opprettet av Inndyr skole og SFO, og det har ikke kommet inn noen penger enda.

I Meløy er det 13 bøsser. Alle de 10 bygdene har egne bøsser, og her har det kommet inn mest penger i Ørnes Grendelags bøsse så langt. Ordfører og varaordfører har også en bøsse.

- Vi er veldig glade for at grendelagene har opprettet bøsser. Siden ingen kommer på døra til folk i år, er dette den enkleste måten å gi på, sier varaordfører MetteBjørnvik som er leder for aksjonskomiteen i Meløy.

I Rødøy er det opprettet 11 bøsser, åtte av disse tilhører ulike lokalutvalg. Det er Myken lokalforening so ligger best an i den vennskapelige interne konkurransen i kommunen, der har 18 givere resultert i 5600 kroner så.

Det er enda mange dager igjen før bøssene stenges, du kan gi helt frem til 7. november.