Oppretter samarbeid for å gi elevene bedre kunnskap