Meløy: Forslag til Budsjett 2022 og økonomiplan 2022- 2025 lagt frem: Omstilling og bærekraft