Pressemelding fra Meløy FrP

I avisa Kulingen kan vi denne uka lese om fryktkultur på rådhuset. Dette mener vi er så alvorlig at vi ønsker at saken behandles i kommende kommunestyre den 16.06.22

Vi kan blant annet lese følgende sitat i avisa Kulingen: "De 15 personene mener det er kommunedirektørens lederstil som fører til problemer. De sier at arbeidsmiljøet har blitt verre de siste fire årene, etter at Meløy fikk ny kommunedirektør. Flere omtaler kommunedirektørens lederstil som hard og lite lyttende. De forteller at de opplevde at de ble frosset ut av ledelsen, og at man ikke fikk tillit og ikke ble sett på som gode lederkandidater om de var uenige med ledelsen på rådhuset i enkeltsaker. Flere forteller at de ikke fikk oppfølging i form av medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler i sykemeldingsperioder»

Når 15 personer går så kraftig ut mot lederstilen på rådhuset er det på sin plass å reagere, siden det er vi politikere som har et overordnet ansvar for arbeidsmiljøet i vår kommune.

Meløy Frp ønsker derfor å stille følgende forslag:

Forslag til vedtak:

1. Det bestilles ekstern ekspertise for å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse på rådhuset.

2. Undersøkelsen skal ferdigstilles i løpet av høsten 2022.

Forslaget fremmes av Meløy FrP 16.06. 22.