Leserinnlegg

I 2018 kunne vi gjøre opp et regnskap med overskudd som gjør at vi kan øke våre fond, til investeringer i økt tjenesteproduksjon og næringsutvikling.

Satsing på eldre

Det ligger store oppgaver foran oss for å møte en befolkningsutvikling hvor vi blir flere eldre. En utvikling vi også ser i Norge og Europa. Dette krever økonomi til å satse på omsorgsboliger, velferdsteknologi og økt innsats på rehabilitering. Helsestasjon for eldre ute i kommunen, som helsehuset i Glomfjord, er tjenester vi vil satse på. Vi har også behov for å renovere bygg som Vall omsorgssenter for å møte morgendagens utfordringer. Derfor har vi prioritert dette i kommunens økonomiplan.

Kvalitet i omsorg

Kravene til kvaliteten i de tjenestene vi skal levere fremover vil øke i årene som kommer. Fremtidens eldre vil ha helt andre forventninger og krav til tjenestene de skal ha. Dette krever nye måter å jobbe på, og ny organisering av tjenestene vi tilbyr dem. Vi har nylig fått på plass en ny helse-, velferds- og omsorgsplan, som må følges opp med økonomiske midler og en strategisk kompetanseplan for å sikre oss ansatte med fagbrev og høyere utdanning. De ansatte i Meløy kommune er vår viktigste resurs for å lykkes.

Nye arbeidsplasser

Vi vil fortsatt jobbe for at Meløy kommune skal være en næringsvennlig kommune. Nye arbeidsplasser er jobb nummer én hvis vi skal kunne tilby en fremtid til våre ungdommer. Næringsutvikling krever at vi har avsatt penger på fond for å kunne tilrettelegge nye næringsareal og bidra til oppstart av nye bedrifter. Vi har gjennom omstillingen skapt 311 nye arbeidsplasser. Dette er bra, men ikke nok. Vi må ha bredde i vår satsing og selv om næringer som industri og havbruk står sentralt, vil reiseliv være et nytt viktig satsingsområde for oss.

Bygdefond

Vi vil bruke av overskuddet som er skapt til å investere i mulighetene som ligger i vår kommune, for å skape utvikling og vekst. Bygdeutvikling står sentralt for å få dette til. Vi har fra 2018 innført et bygdefond for å skape utvikling i hele Meløy. Meløy Arbeiderparti vil styrke dette fondet i kommende periode, og jobbe for at Meløy får en sterk posisjon som bo, arbeids og serviceregion på kysten av Helgeland.

Sigurd StormoMeløy Arbeiderparti