HOFFTUN CONSULTING AS

. I generalforsamling 31.10.18 ble aksjekapitalen nedsatt fra NOK 100.000 til NOK 30.000. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til:

Tilbakebetaling til aksjeeierne NOK 70.000. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket innen seks uker regnet fra 06.11.2018.

Sletting av foretak, ANS NORDHAUGGÅRDEN med forretningsadresse Glomfjord.

Endring av forretningsadresse for GODE ØYEBLIKK AS. Ny adresse er Mosvoldveien 15, 8150 Ørnes. Selskapet gjør også en endring i styret. Nytt styre består av styreleder Inge Henning Andersen fra Bodø. Styremedlemmer er Pål Ove Henden, Arild Magne Olsen, Åse Nygård.

Revisor utgår for RENDALSVIK KRAFTVERK AS. Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.

Endring av foretaksnavn fra BYGGFIKS AS til ROUTE 66 NORTH AS. Ny daglig leder i selskapet med forretningsadresse i Glomfjord er Ingebjørg Sandaa Bjørklund. Styreleder er Geir Ludvik Olsen. Styremedlemmer er Stian Johnsen Bjørklund, Ingebjørg Sandaa Bjørklund, Anne Marit Oleen. Selskapet skal drive innen reiseliv med utleie og som tilbyder av båt/bobil/motorsykkel

og annet friluftsutstyr som faller naturlig inn under reiselivssatsing. Selskapet skal også kunne drive med salg, import og eksport av varer, samt investere i aksjer og verdipapirer, og det som faller naturlig inn under dette. Selskapet endrer kapital til NOK 200.000.

Kreditorvarsel, fusjon mellom TOCIRCLE INDUSTRIES AS og OUTIN AS, TOCIRCLE WATER SYSTEMS AS, TOCIRCLE WATER SYSTEMS AS og TOCIRCLE PETROLEUM SYSTEMS AS hvor førstnevnte er det overtakende selskapet. Eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket innen seks uker regnet fra 09.11.2018.

Kilde: Brønnøysundregisteret