Denne artige pressemeldingen kom inn til oss i redaksjonen på tampen av uka :

Ruth-Amalie Breckan fra Ørnes ble i dag tildelt «Gardesjefens hederskniv». Denne deles sjelden ut til vernepliktige.

Hun mottok æresbevisningen foran tre hundre medsoldater, og det var gardesjef oberstløytnant Geir Pettersen som overrakte kniven.

- Utrolig overraskende og stas, jeg var overhodet ikke forberedt, ler Ruth-Amalie på telefon.

Nå på tur heim til Meløy etter dimittering i går.

- Nå skal jeg hjem og slappe hundre prosent av i jula, før jeg begynner i et seks måneders langt vikariat på Felleskjøpet over nyttår.

Foto: Fride Sørensen/Forsvaret

Foto: Fride Sørensen/Forsvaret

Dette er det gardesjefen sa i sin tale:

«Gardisten har tjenestegjort i 5. Gardekompani og løst oppgavene sine på en særdeles god måte gjennom hele sin førstegangstjeneste. Vedkommende har blant annet gjort en stor og viktig jobb med å heve soldatenes velferd og vært med på å løfte botilværelsen for de andre gardistene. Soldaten har hele tiden vist stort engasjement innenfor fagfeltet sitt og har hatt stor ansvarsfølelse for sine arbeidsoppgaver. Gardisten har utvist svært høy grad av selvstendighet og evnen til å ta gode vurderinger som har resultert i helhetlig og solid arbeid, i og utenfor stillingen sin.

Det er uttalt blant gardistene at «det spiller ingen rolle hva klokken er eller hva soldaten gjør, når vi kommer og spør om noe, så er vedkommende alltid behjelpelig». Soldaten har i tillegg til sin særdeles gode innsats innen eget fagfelt utvist meget gode holdninger og andre militære ferdigheter. Hun er blant de best trente i kompaniet og bestod kravet til patruljesoldat med god margin på 8 km pakningsløpet. Hun løser sine oppgaver med en særdeles positiv innstilling og har vært et godt forbilde for både vernepliktige og ansatte.

Hun har tjenestegjort i kompanistaben i 5. gardekompani. Ledende menig Ruth-Amalie Breckan har gjennom hele tjenesten vært en særdeles god representant for HMKG og har fremstått som en pliktoppfyllende, ærekjær og stolt gardist.»

Framtia gratulerer Ruth-Amalie