Skabb er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Tilstanden er ufarlig, men veldig plagsom – og gir hudutslett som klør kraftig.

- Det er ungdommen som smitter hverandre, og så smittes det videre til hele familier, forteller hun.

Ettersom denne moren har barn som har vært utsatt for dette, vil hun være anonym – men ønsker å belyse temaet likevel, for at folk skal skjønne hvor ille det faktisk har blitt.

- Det har gått så langt at jeg vet om ungdommer som ikke behandler seg. Enten fordi de bor på hybel og ikke har råd til behandling, eller fordi foreldrene er lei av arbeidet som følger med og utgiften det medfører. Andre har behandlet seg flere ganger, men ender opp med å bli smittet på nytt igjen.

Mislykket behandling

Ungdommene Kulingen har snakket med er like frustrerte, og ikke minst sliten av behandlinger og å holde avstand fra hverandre. For noen har dette allerede pågått i 3-4 måneder.

- Et av problemene med skabb er jo at det tar så lang tid før man merker symptomer. Så da jeg fikk beskjed om at jeg mest sannsynligvis var smittet, hadde jeg jo allerede vært i kontakt med flere andre, forteller en ungdom oppgitt.

Alle nærkontaktene behandlet seg samtidig, men ble ikke kvitt det med anbefalt medisin (permetrin), så de tok kuren på nytt.

- Vi lærte jo mer om skabb etter hvert som vi plagdes med det, og hadde vi visst alt vi vet nå – hadde vi jo kanskje gjort det annerledes fra begynnelsen av. Men etter begge rundene med behandling så omgikk vi hverandre normalt, og det resulterte i at vi re-smittet hverandre.

Deretter gikk de til legen for å få det som anses som en mer effektiv medisin (ivermectin), i pilleform – holdt avstand til hverandre i en måned etterpå og ble tilsynelatende kvitt skabben.

- Men nå har vi fått det igjen, uten at vi vet hvor det kommer fra – og må gjøre alt på nytt igjen..

Ungdommen syns det er vanskelig å holde avstand fra hverandre over så lang tid.

Må meldes inn

Og til tross for at hele vennegjenger og familier er smittet, og det samla gir et ganske høyt antall smittede, holder mange det for seg selv.

- Det er jo helt krise at de som er smittet ikke melder i fra.  Skolen gjør ingen andre tiltak annet enn at de gir oss elever informasjon om hva skabb er og hvordan vi kan behandle oss. Men det skyldes vel at de ikke er klar over omfanget, forteller en annen ungdom.

For selv om mange ungdommer behandler seg på egen hånd, skjer behandlingene til ulike tider – og dette fører til at de smitter hverandre på nytt.

- Vi er jo ungdommer, og ungdommer har mye nærkontakt med hverandre hele tiden. Noen låner klær hos hverandre, eller er på overnattingsbesøk hos venner. Og når alle behandler seg til ulik tid er det vanskelig å finne ut hvor lenge man må holde avstand...

Skolen gjør ingen andre tiltak enn å gi oss elever informasjon om hva skabb er og hvordan vi kan behandle oss, men det er vel fordi de ikke er klar over omfanget. Anonym ungdom

Kostbar affære

Én ting er at det er leit å må holde så mye avstand fra sine nærmeste, og at behandlingen er omfattende. En annen ting er hvor dyr medisinen er.

- Jeg tror vi har brukt nærmere 12 000 kroner på medisin hvis vi legger sammen alle rundene med behandling, forteller en oppgitt far.

Den samme faren har også hørt om flere som slutter å behandle seg etter å ha prøvd 2-3 ganger.

- Det er en stor økonomisk belastning for foreldrene som må ta denne kostnaden. Når man i tillegg ser så stor mangel på tiltak fra helse og skole er det kjipt å begynne enda en runde med behandling, spesielt når man vet hvor stor sjansen er for re-smitte.

Skolen trenger å vite

Meløy videregående skole kjenner til 7-8 tilfeller av skabb siden september, men utelukker ikke at utbruddet er mer omfattende enn de er orientert om. – Det er viktig for skolen at elever og foresatte tar kontakt med skolen når de blir smittet, sier rektor Kjetil Fagervik.

- Skolen syns det er positivt at saken blir belyst i media. Skabbsmitte er ubehagelig, arbeidskrevende og kostnadskrevende for den enkelte elev og familien rundt. En runddans med resmitte er fryktelig belastende for den det gjelder, innleder rektor Kjetil Fagervik ved Meløy videregående skole i e-post til Kulingen.

- Skolen følger rutiner i henhold til kvalitetssystemet vårt for oppfølging av smittsomme sykdommer. Skolehelsetjenesten er en nær samarbeidspartner, og veileder skolen i aktuelle tiltak. Vi følger alltid nasjonale råd i forhold til folkehelseinstituttet. Ved store utbrudd kontaktes også smittevernlege. I forhold til skabb er informasjon viktig. Vi har i høst/ vinter registrert utbrudd vet ett av våre studiesteder. Vi sendte derfor ut et infoskriv per mail til elever og foresatte i desember, opplyser han videre.

- Orienteringsbrevet er forfattet av skolehelsetjenesten, og bygger på informasjon fra FHI. Personalet er også informert. Kontaktlærere har orientert i alle klasser før jul, og helsesykepleier var i januar i klassene og snakket med alle elevene. I tillegg har vi de senere år gjennomgått våre rutiner, slik at alle elever bruker personlig tøy og verneutstyr som hansker, sko og arbeidsklær.

Det er viktig for skolen at elever og foresatte tar kontakt med skolen ved smitte, slik at vi kan gå inn og gjøre forsterkede tiltak der det er nødvendig. Kjetil Fagervik

- Det som er viktigst for skolen, er at elever og foresatte tar kontakt ved skolen når det oppdages smitte og da via kontaktlærer. Til sammen kjenner vi til rundt 7-8 tilfeller av skabbsmitte ved skolen siden september. Ut ifra kartleggingen som Kulingen har gjort, kan det virke som at utbrudd er mer omfattende enn det skolen er orientert om. For å sammen kunne bekjempe denne utfordringen, må vi vite omfang i den enkelte klasse. Da kan vi gå inn og gjennomføre forsterkede tiltak der smitten er størst. Det er også viktig at elev og foresatte går igjennom hvem som er nærkontakter, og varsler dem direkte, skriver han oppfordrende.

- I normal undervisning er elevene våre normalt sett ikke nær nok til å regnes som nærkontakter. Vi vet likevel at ungdom gjerne er fysiske med hverandre, og da er det viktig å tenke på hvem man har hatt hudkontakt med over litt tid.  I tillegg oppfordrer vi elever om å bestille time til lege dersom de får symptomer. Da vil de kunne få veiledning og hjelp i forhold til behandling og tiltak!