Nertila Stringa er rådgiver hos Likestillingssenteret KUN i Steigen og kommer nå til Meløy for å arrangere fagdag og temakveld 21.november der vold mot barn er hovedfokus.

Temakvelden arrangeres i samarbeid mellom Meløy kommune, Gildeskål kommune, krisesenteret i Salten og likestillingssenteret KUN og har målgruppe: alle som jobber med mennesker – enten gjennom frivillighet eller i kommunen.

Øke bevisstheten

- Målet vårt er å øke bevisstheten rundt hva vold er og hvordan det forekommer. Og ikke minst hvilke tegn man skal se etter for å bli oppmerksom på at vold foregår, utdyper Nertila.

- Vi har høye tall for vold i nære relasjoner i Norge, og ofte blir barn involvert. Enten direkte eller ved at de er vitne til at en forelder blir utsatt for vold, forklarer hun.

Høye tall

Hun refererer til en trygghetsundersøkelse utført av NKTVS som nylig slo fast at 1/3 av den norske befolkning blir utsatt for vold. - Vi vet også at 1 av 20 barn har blitt utsatt for direkte vold. Og mange barn opplever som sagt å være vitne til vold. Det er alvorlige tall og vi håper at sånne fagdager og temakvelder som dette kan være med på å øke bevisstheten og gjøre det enklere å forebygge, poengterer hun.

– Vi ser også at det kan være en ekstra utfordring når man bor på små plasser eller jobber i små kommuner. Man kjenner hverandre godt og det er kanskje vanskeligere å legge merke tegnene, påpeker hun.