Debatt: Til de politiske fylkespartiene i Nordland – forslag til innhold partiprogram